Објектот на Бока Ратон во Аеродром се наоѓа на атрактивна локација во непосредна близина на нов современ трговски центар Скопје Sky City.


Овој дел од населбата има одлична поврзаност со остатокот од градот, изобилува со нова модерна инфраструктура. како и со големи зелени појаси и игралишта за спортување.

Во негова непосредна близина се наоѓаат повеќе училишта, градинка, универзитет, здравствена установа, полициска станица, воена академија и базенот Аеродром


СТАНБЕНО-ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ

ул: "Новопроектирана" 4 б.б

К.О Кисела Вода 4

К.П 1803


инфо 078/ 311 114

фиксен +389 2 2550 607

ул Даме Груев бр. 16

Бизнис Центар Палома Бјанка кат 5